Hem Miljö

Miljö

Medins Tunglyft Transporter arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan och miljöbelastningen. Genom att köra bilar med miljömotorer och vid nyinköp välja bilar med minsta miljöbelastning. Vi kör på MK1-diesel med bioproduktsinblandning.

Personalen informeras och utbildas till att köra bränslesnålare och därigenom miljövänligare körning. Vi försöker även att ha en hög lastfyllnadsgrad på våra fordon och på så vis minska onödig tomkörning. Vi använder även däck och oljor med lägsta miljöbelastning.