Hem Våra tjänster Maskintransporter

Maskintransporter

MaskintransporterMaskintransporter

Detta ekipage är anpassat för att köra maskiner eller gods som inte behöver kranlastas. Lastning av maskiner går att köra på bakifrån upp på släpet och sedan på ramper över till bilen. Det går även bra att köra allt annat gods som inte är mer väderkänsligt än att det räcker med en presenning, t.ex. husmoduler, bodar, containrar, betongväggar mm.

Bilen är 4-axlad och har en lastfårmåga på 17 600 kg. Bilens flak är 7,7 m långt och har en höjd på 1,14 m.

Släpet är ett 4-axlat maskinsläp och har en lastförmåga på 25 000 kg. Släpets flak är 12,3 m långt och har en höjd på 1 m.

Fakta bil
Flaklängd 7,7 m
Flakhöjd 1,14 m
Lastvikt 17 500 kg
Fakta släp
Flaklängd 12,3 m
Flakhöjd 1 m
Lastvikt 25 000 kg

Total lastförmåga bil + släp 35 000 kg