Miljöpolicy

Vår Miljöpolicy

Vår strävan är att följa lagar och förordningar som finns för att förebygga föroreningar. Använda bränslen med hög inblandning av förnybart bränsle i samtliga fordon. Vi använder Volvo Dynafleet i alla fordon efter 2012. Det hjälper oss att ständigt ha god uppföljning på bränsleförbrukning, utsläpp, hastigheter, körsätt och positionering. Vårt mål är att minska användningen av energi och material. Återanvända samt återvinna material och utrustning om det gynnar miljön.

Vår Kvalitetspolicy

Fortlöpande utveckling av såväl medarbetare, organisation och teknisk utrustning ser vi som en självklarhet för att kunna behålla hög kompetens och god service inom företaget. Vi ska leverera den bästa servicen och kvalitet efter våra kunders förväntningar och behov.

Tveka inte på att kontakta oss ifall du har några frågor!

Kontakt

Adress